galda aizkausētāji

AVC galda aizkausētājs jeb Table sealer ir vienkārša, lietotājam draudzīga iekārta, piemērota profesionālai produkta iepakošanai nelielos apjomos. Neskatoties uz vienkāršību, iekārta nodrošina uzticamu kausēšanas kvalitāti. Galda kausētājs var tikt aprīkots ar darba galdu un vai dispenseru.

Iekārtas ir paredzētas PE/PP materiāla aizkausēšanai, tās aizkausēs līdz pat 2×100 mikronu plēvi.

Modelis TS 200 (300/400/500) ir aprīkots ar taimeri un 2mm platu kausēšanas stiepli. Cipari norāda uz kausēšanas stieples garumu t.i. cik platu maisiņu ir iespējams aizkausēt.

Modelis TS.210 (310/410/510) papildus ir aprīkots ar plēves nogriešanas mehānismu, kas dod iespēju nogriezt lieko vai arī veidot maisiņus no tubulārās plēves ruļļa. Iekārta var tikt aprīkota ap plēves attīšanas mehānismu un darba galdu.

Modelis TS.200C (300.C/400.C/500.C) ir aprīkots ar taimeri un 0.5mm teflonizētu griezējstiepli, kas ļauj veikt kausēšanu un nogriešanu vienlaicīgi. Var būt aprīkots ar darba galdu.

Jebkuru modeli iespējams iegūt arī nerūsējošā tērauda izpildīumā, līdz ar to, visas iekārtas iespējams izmantot arī pārtikas rūpniecībā, kā arī citās industrijās, kur šāds izpildījums ir nepieciešams un svarīgs.

Visus augstāk minētos galda aizkausētājus ir iespējams aprīkot ar magnēta kontroli, kas nodrošina kausētāja rokas atrašanos aizvērtā stāvoklī visu kausēšanas un dzesēšanas laiku. Tas padara šuvi līdzenāku, konstantāku un labākas kvalitātes. Pēc kause”sanas cikla beig;am, kausētāja roka pati paceļas un atlaiž iepakojumu.

Neparasts ir manuālais termoiepakošanas komplets, vienkāršais un kompaktais TKS.400 jeb Table Shrink System. Iekārta ir aprīkota ar teflonizētu nogriezējnazi un fēnu, kas ļauj produktu iepakot manuāli termosarukuma tubulārā plēvē platumā līdz pat 355 mm.